Vi engagerar oss i ditt företagande.

Tro’t om du vill – men vi gillar redovisning, skatt och kluriga problem.
Vi är den lokala byrån som kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring, bokslut och deklaration till revision och skatt.

Redovisning

Vare sig det handlar om enstaka delar av din redovisning eller all ekonomihantering åt ditt företag kan vi hjälpa till för att göra det enkelt och kostnadseffektivt för dig som företagare. Du får tid att ägna dig åt annat. Läs mer.

Revision

Kvalitetssäkra ditt företags redovisning, förvaltning och årsredovisning. Revision ger dig en kvalitetsstämpel som höjer trovärdigheten och förtroendet mot dina kunder, leverantörer, myndigheter, banker och andra som har intresse i ditt bolag. Läs mer.

Rådgivning

Vi har stor erfarenhet och mycket kunskap i stort och smått som rör ägarledda företag. Som småföretagare uppstår ofta situationer där man behöver någon att rådfråga. En naturlig samtalspartner för dig som företagare. Läs mer.


Hör av dig till oss!

Vill du ägna dig mer åt ditt företagande och mindre åt allt som har med debet och kredit att göra? Eller vill du veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss!