Våra tjänster

Vårt fokus ligger på att hitta den bästa lösningen för just dig. Utifrån dina behov strävar vi mot att tillhandahålla en så komplett och effektiv lösning som möjligt. Vår primära målgrupp är det ägarledda bolaget och våra tjänster är i huvudsak uppbyggda kring de behov som denna grupp har. Här nedan kan du läsa vidare om våra tjänster.


Snabblänkar: Redovisning Revision   Rådgivning   Skatt


Redovisning

Vi erbjuder ett urval av redovisningstjänster enligt nedan. Vår ambition är att erbjuda allt ifrån enstaka tjänster, där vi sköter valda delar av din redovisning, till att ta hand om all redovisning och ekonomihantering åt ditt företag.

Vi anpassar uppdraget efter dina förutsättningar och önskemål. Vi är flexibla och vana att arbeta i flera olika affärssystem, såsom Visma, Fortnox och SpeedLedger. Vi kan bistå med lösningar för digitalisering av hela bokföringsprocessen, från kassaregisterhantering, fakturering till leverantörsreskontra med attestfunktioner. Vi vill göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

 • Löpande bokföring
 • Avstämningar och månadsrapporteringar
 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Lönehantering

Vi följer svensk standard för redovisningstjänster – REKO, som är ett ramverk för god sed vid utförande av redovisningstjänster.

Revision

Revision är en kvalitetssäkring av ditt företags redovisning, förvaltning och årsredovisning. Detta ger ditt företag en kvalitetsstämpel som höjer trovärdigheten och förtroendet inför dina kunder, leverantörer, myndigheter, banker och andra som har ett intresse i ditt bolag. Det ger en trygghet för dig som företagare att regler och lagar följs. Men revisionen ger dig mer än så. Vi får en god insyn i ditt företag och blir en naturlig samtalspartner och bollplank i ekonomiska frågor både till ditt företag och till dig som privatperson.

En revision görs enligt lagstadgade regler och god revisionssed vilket kortfattat innebär att vi granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt förvaltning. Av den valde revisorn får bolaget sedan en revisionsberättelse.

Revisionens nytta kan sammanfattas som:

 • Kvalitetssäkring av ditt företag gentemot omvärlden
 • Skapar förtroende
 • Trygghet för dig som företagare att redovisningen är korrekt
 • Ger en naturlig tillgång till en rådgivare som är insatt i och förstår just ditt företag

Rådgivning

Som företagare uppstår ofta situationer där man behöver någon att rådfråga. Vi har stor erfarenhet och mycket kunskap i stort och smått som rör ägarledda företag. Vi vill vara din naturliga samtalspartner där ingen fråga är för liten eller för stor. I vårt nätverk har vi dessutom tillgång till specialister inom en rad områden. Följande är exempel på områden vi kan vara behjälpliga med råd och konsultationer.

 • Bolagsbildning och val av företagsform
 • Avveckling av bolag
 • Generationsskiften
 • Aktieägaravtal
 • Företagsvärdering
 • Administrativa rutiner
 • Obeståndsfrågor
 • Kalkyler
 • Analyser

Skatt

Skatt och moms är ofta komplicerade frågor och reglerna ändras kontinuerligt. Vi har en samlad erfarenhet på byrån som omfattar ett stort antal branscher och företagsformer. Vi har också ett stort och brett kunnande om beskattning av fåmansföretagare. Genom vårt kontaktnät tar vi i mycket komplicerade fall hjälp av erfarna skattejurister. Vi arbetar bland annat med:

 • Beskattning av fåmansföretag och dess ägare
 • Bolagsdeklarationer
 • Privatdeklarationer
 • Köp och försäljning av bolag
 • Rådgivning vid ägarförändring och generationsskiften
 • Momsfrågor

 

Kontakta oss

Vill du ägna dig mer åt ditt företagande och mindre åt allt som har med debet och kredit att göra? Eller vill du veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss!